Statistics

Visualisering

Varför är visualisering viktigt? “En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt förekommande ordspråk som innehåller mycket sanning. Speciellt när det kommer till information används visualiseringar i olika former för att på ett effektivt och tydligt sätt förmedla stora mängder data som hade varit svårare att uppfatta som enskilda siffror.