Isak Hietala

Isak Hietala

Lecturer in Statistics

Linköping University

Biography

I am a lecturer in statistics at Linköping University since 2015. My fields of expertise include statistics, visualizations and machine learning.

Interests

  • Statistics
  • Machine Learning
  • Teaching

Education

  • MSc in Statistics, 2015

    Linköping University

  • BSc in Statistics, 2012

    Linköping University

Experience

 
 
 
 
 

Study counselor

Linköping University

Jul 2016 – Present Linköping, Sweden
Part-time employment of 40 percent. Responsibilities include counseling students at the master’s and bachelor program in statistics with study planning, administration regarding admission and procession in the programs as well as helping the program directors improving their respective curriculum.
 
 
 
 
 

Lecturer

Linköping University

Jul 2015 – Present Linköping, Sweden
Part-time employment of 60 percent. Course director and examiner for courses in statistics and machine learning for undergraduates in statistics, biology and economics. Supervisor for a couple bachelor thesises.
 
 
 
 
 

Amanuensis / Teaching assistant

Linköping University

Aug 2010 – May 2015 Linköping, Sweden
Various employments as teaching assistant for courses in statistics and machine learning.

Recent materials

Visualisering i 3+ dimensioner

Visualisering i 3+ dimensioner För att skapa diagram med fler än 2 dimensioner kräver det att vi använder mer avancerade paket och funktioner. Detta är inget som inkluderas i denna kurs men om ni är intresserade av vilka paket som rekommenderas att använda och funktionerna för att skapa sådana typer av diagram kommer ett kortare exempel i slutet av denna sida.

Annorlunda visualiseringar

Tree maps För att skapa en tree map behöver vi först ladda paketet portfolio samt hämta hem den förändrade treemap-funktionen via source(). require(portfolio) source("https://raw.githubusercontent.com/canadice/visualization_literature/master/treemapbrewer.r") Nu har vi skapat och laddat in en ny funktion i R som heter treemap_brewer() som har följande argument:

Visualisering av samband mellan variabler

Spridningsdiagram När ett datamaterial innehåller flera variabler kan det vara intressant att undersöka vilka (om några) variabler har ett samband med varandra. Detta kan göras på olika sätt, men visualisering i ett spridningsdiagram är ett sätt som möjliggör att se många olika typer av samband mellan två variabler.

Programvaror

I resten av denna text kommer exempel visas i tre olika programvaror. Här följer en kortare presentation av dessa. R och RStudio R är ett programmeringsspråk som används väldigt frekvent inom statistikområdet.

Visualisering av beskrivande statistik

Stapeldiagram Den absolut enklaste formen av visualisering är stapeldiagram. Denna diagramtyp består utav staplar vars höjd kommer från ett värde i datamaterialet, vanligtvis då man har en kvalitativ variabel och dess frekvenser (antalet av de olika arterna i diagrammen från tidigare kapitel), men diagramtypen kan också användas då man har en kvantitativ variabel uppdelad på en eller flera kvalitativa variabler (medellönen uppdelat på olika sektorer).

My passtimes

R

Statistics

Music

Board games

Video games

Studentspex