Introduktion

Detta material ämnar att ge ett genomgång av de funktioner som tillämpas i visualiseringsmomenten ur kursen 732G45.

Varför är visualisering viktigt?

“En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt förekommande ordspråk som innehåller mycket sanning. Speciellt när det kommer till information används visualiseringar i olika former för att på ett effektivt och tydligt sätt förmedla stora mängder data som hade varit svårare att uppfatta som enskilda siffror.

Visualisering ger en statistiker möjlighet att lära känna sitt datamaterial innan mer djupgående analys påbörjas. Med mycket data är det oftast svårt få grepp om sina variabler och observationer. Frågor som; “vad är sambandet mellan mina variabler?” eller “finns det några felaktigheter i materialet?” blir mycket enklare att besvara med hjälp av visualiseringar.

Om du ska presentera något banbrytande för dina kollegor eller chefer måste du på något sätt kunna sammanfatta resultatet på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Visualiseringar är ett verktyg som ger många möjligheter att komprimera informationen som ska förmedlas.