Sequence analysis

Associations- och sekvensanalys

Det finns flertalet källor som samlar in data för andra ändamål än analys såsom olika register, kundkort vid företag, osv. Dessa datamängder brukar ofta vara väldigt stora och innehålla mycket information som är omöjlig för en vanlig människa att gå igenom.