SAS

Programvaror

I resten av denna text kommer exempel visas i tre olika programvaror. Här följer en kortare presentation av dessa. R och RStudio R är ett programmeringsspråk som används väldigt frekvent inom statistikområdet.