Parallell coordinate plot

Annorlunda visualiseringar

Tree maps För att skapa en tree map behöver vi först ladda paketet portfolio samt hämta hem den förändrade treemap-funktionen via source(). require(portfolio) source("https://raw.githubusercontent.com/canadice/visualization_literature/master/treemapbrewer.r") Nu har vi skapat och laddat in en ny funktion i R som heter treemap_brewer() som har följande argument: