Clustering

Klustring

Klustringmetoder ämnar att hitta underliggande grupperingar av observationer (eller variabler) i datamaterialet som inte är angivna från början, ett exempel på oövervakad inlärning. I verkliga fall är det väldigt ovanligt att materialet kan visualiseras och man med blotta ögat kan identifiera dessa grupperingar, men i detta underlag kommer första steget av varje algoritm innehålla ett visualiseringssteg för att kunna påvisa vilka algoritmer som klarar av att hitta vilka sorters klustertyper.